Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Vad kostar skolan totalt sett under ett år?

  • Enligt SCB:s statistik var kommunernas kostnader för skolan och annan pedagogisk verksamhet sammanlagt drygt 260 miljarder år 2016.
  • Av denna totalsumma avser grundskolan cirka 107 miljarder, förskolan 72 miljarder och gymnasieskolan knappt 40 miljarder.
  • Förskoleklassen för sexåringar kostade cirka 7 miljarder, fritidshem 17 miljarder och Komvux 4,5 miljarder.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot