Valfrihetssystem i förskola och skola

Elever och föräldrar har enligt skollagen möjlighet att välja fristående förskolor och skolor. De fristående enheterna har en lagstadgad rättighet att bedriva verksamhet och få bidrag under förutsättning att lagstiftning och övriga föreskrifter följs.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot