Vårdnadsbidrag upphörde att gälla den 1 februari 2016

Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag upphörde att gälla den 1 februari 2016. Den 18 november 2015 sa riksdagen ja till regeringens proposition 2014/15:147 om att vårdnadsbidraget ska avskaffas.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot