Publicerad: 30 maj 2018

Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen har en avgörande betydelse för många människors möjligheter att få ett arbete, att utvecklas och för att omskola sig i olika skeden av livet. En väl fungerande vuxenutbildning behövs för att klara kompetensförsörjningen inom många yrken och har en central roll för nyanländas etablering i arbetslivet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot