Publicerad: 8 mars 2019

Kultur, fritid

Kommunerna och regionerna har en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, livslångt lärande samt meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter för barn- och unga.

Måttboken är ett stöd för den som ska renovera eller bygga en ny idrottsanläggning. Den innehåller mått för ca 70 idrotter. 

Barnorkester

SKL arrangerar webbsändningar med senaste nyheterna inom området kultur, fritid och folkbildning.

Hur når vi fler inom kulturområdet? Ta chansen att testa nya lösningar för ett långsiktigt förnyelsearbete!

Barn i simhall

Det ska bli enklare att söka bidrag och boka lokaler för kultur- och fritidsverksamheter med digitala tjänster.

Aktuellt

Kurs och konferens

Publikationer

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot