Publicerad: 11 oktober 2018

Bibliotek

Kommuner, landsting och regioner satsar drygt 5 miljarder kronor till bibliotekens verksamhet, där den största delen går till folkbiblioteksverksamheten.

Flicka sitter och läser på en läsplatta.

De offentliga biblioteken har i uppdrag att verka för läsfrämjande, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken har därmed en viktig funktion som mötesplats och som arena för det offentliga samtalet.

Kommuner, regioner och landsting är betydelsefulla i det arbetet genom att ansvara för och finansiera folk-, skol- och sjukhusbibliotek samt den regionala biblioteksverksamheten.

Bibliotekslagens krav

Den nya bibliotekslagen som trädde i kraft 2014 slår bland annat fast att:

  • Varje kommun ska ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla, ett folkbibliotek.
  • Boklånen ska vara avgiftsfria.
  • Barn och ungdomar, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.
  • Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
  • Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner.
  • Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Bibliotekslag (2013:801), Riksdagen

Mötesplats på Facebook

För tjänstemän och politiker inom biblioteks- och kultursfären eller för den som bara är intresserad av regionala och lokala frågor går det att följa SKL på Facebook. Här finns viktig information om vad som händer på området som aktuella rapporter, kurser och konferenser.

SKL Kultur och fritid, Facebook

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot