Publicerad: 27 april 2018

E-böcker

Biblioteken ska utan avgift ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform. En digitaliserad litteraturutgivning ställer krav på nya former för överenskommelser mellan bibliotek och bokbransch.

Biblioteken har i uppdrag att främja läsande bland barn, unga och vuxna. SKL arbetar för att de ska kunna fullgöra uppdraget. Det kräver att de får bättre möjligheter att låna ut e-böcker som blir en allt vanligare utgivningsform. Många titlar kostar mycket att låna ut. Ett annat problem har länge varit att förlag sätter nya titlar i karantän, så att de inte är tillgängliga för utlåning.

Överenskommelser främjade utlåningen

2014-2015 träffade SKL överenskommelser med sex förlag om att underlätta utlåning av e-böcker. Det var samma principer i alla överenskommelser. Priset per utlån skulle följa en trappstegsmodell och nya titlar skulle kunna lånas ut på utgivningsdagen. Överenskommelserna byggde på ställningstaganden som SKL gjorde 2013.

Information om överenskommelserna och prissättningsmodellen (PDF, nytt fönster)

Ställningstaganden om utlåning av e-böcker på biblioteken (PDF, nytt fönster)

Resultat av utvärdering

Under 2016 utvärderade SKL överenskommelserna. Resultatet visar bland annat att biblioteken fick bättre kontroll över sina kostnader och att priset per utlånad e-bok var cirka 20 kronor, medan snittet för alla titlar i de digitala biblioteken var över 21 kronor. Kommunerna ansåg dock att överenskommelserna omfattade för få förlag.

Utvärderingen i sin helhet (PDF, nytt fönster)

Resultatet av utvärderingen i bilder (PDF, nytt fönster)

Nu utreds om upphandling ska bli nästa steg

Utifrån resultatet i utvärderingen ser SKL över möjligheten att upphandla ett ramavtal för utlåningen av e-böcker. SKL Kommentus Inköpscentral, som gör nationella upphandlingar till kommuner och landsting/regioner, gör därför en förstudie där bland annat bibliotekens bokbranschens behov inventeras. Målet är att ta tillvara erfarenheterna från 2014 och 2015 års överenskommelser, men också nya lösningar kan komma att prövas.

Information om upphandlingen hos SKL Kommentus Inköpscentral

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot