Publicerad: 9 december 2016

Kungliga bibliotekets nationella forum

Kungliga biblioteket, KB, ska i sin roll som biblioteksmyndighet ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Därför har KB skapat ett forum för nationell bibliotekssamverkan.

Forumet ersätter den gamla så kallade inflytandestrukturen. Forumet består av ett antal grupper med ansvar för olika aktuella områden. 

SKL är en av de organisationer som utser ledamöter i forumet, efter ett nomineringsförfarande. För tillfället utser SKL ledamöter till tre olika arbetsgrupper: statistik, metadata och nationell biblioteksstrategi. Nomineringar till dessa uppdrag skedde hösten 2015. Mandatperioden för ledamöterna är normalt tre år.

SKL:s ledamöter i gruppen för statistik är:

 • Monica Åkerblom Nordsten, Falu stadsbibliotek
 • Christian Forsell, Helsingborgs stadsbibliotek
 • Jill Danielsson, Stadsbiblioteket Göteborg

SKL:s ledamöter i gruppen för metadata är:

 • Karl Tännerus, Uppsala bibliotek
 • Krister Andreasson, Mölndals bibliotek
 • Marianne Svanberg, Luleå stadsbibliotek
 • Vakant

SKL:s ledamöter i gruppen för nationell biblioteksstrategi är:

 • Anja Dahlstedt, Bibliotek Botkyrka (folkbibliotek)
 • Ann Edvik, Barn- och skolförvaltning i Lunds kommun (skolbibliotek)
 • Maria Ehrenberg, Regionbiblioteket Halland (regional biblioteksverksamhet)
 • Kristina Smedeby, Sjukhusbiblioteken i Sörmland (sjukhusbibliotek)
 • Maria Jacobsson, expert SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot