Publicerad: 17 september 2019

Kungliga bibliotekets nationella forum

Kungliga biblioteket, KB, ska i sin roll som biblioteksmyndighet ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Därför har KB skapat ett forum för nationell bibliotekssamverkan.

Forumet ersätter den gamla så kallade inflytandestrukturen. Forumet består av ett antal grupper med ansvar för olika aktuella områden. 

SKL är en av de organisationer som utser ledamöter i forumet, efter ett nomineringsförfarande. För tillfället utser SKL ledamöter till två arbetsgrupper: Statistik och Libris utvecklingsråd. Mandatperioden för ledamöterna är normalt tre år.

SKL:s ledamöter i gruppen för statistik

  • Monica Åkerblom Nordsten, Falu stadsbibliotek
  • Christian Forsell, Helsingborgs stadsbibliotek
  • Jill Danielsson, Stadsbiblioteket Göteborg

SKL:s ledamöter i Libris utvecklingsråd

  • Anders Söderbäck, Stockholms stadsbibliotek
  • Petra Jonsson, Stadsbiblioteket i Gävle
  • Kristina Östelind, Tjörns bibliotek

Tidigare fanns även en grupp för medadata, där SKL hade representanter, men den avslutades vid halvårsskiftet 2018.

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot