Publicerad: 8 februari 2019

Kungliga bibliotekets nationella forum

Kungliga biblioteket, KB, ska i sin roll som biblioteksmyndighet ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Därför har KB skapat ett forum för nationell bibliotekssamverkan.

Forumet ersätter den gamla så kallade inflytandestrukturen. Forumet består av ett antal grupper med ansvar för olika aktuella områden. 

SKL är en av de organisationer som utser ledamöter i forumet, efter ett nomineringsförfarande. För tillfället utser SKL ledamöter till tre olika arbetsgrupper: statistik, nationell biblioteksstrategi och Libris utvecklingsråd. Nominering till de två första grupperna skedde hösten 2015 och till den sista gruppen hösten 2017. Mandatperioden för ledamöterna är normalt tre år.

SKL:s ledamöter i gruppen för statistik

 • Monica Åkerblom Nordsten, Falu stadsbibliotek
 • Christian Forsell, Helsingborgs stadsbibliotek
 • Jill Danielsson, Stadsbiblioteket Göteborg

SKL:s ledamöter i gruppen för nationell biblioteksstrategi

 • Anja Dahlstedt, Bibliotek Botkyrka (folkbibliotek)
 • Ann Edvik, Barn- och skolförvaltning i Lunds kommun (skolbibliotek)
 • Maria Ehrenberg, Regionbiblioteket Halland (regional biblioteksverksamhet). Lämnade referensgruppen i april 2018
 • Kristina Smedeby, Sjukhusbiblioteken i Sörmland (sjukhusbibliotek)
 • Maria Jacobsson, expert SKL. Lämnade referensgruppen i april 2018

SKL:s ledamöter i Libris utvecklingsråd

 • Anders Söderbäck, Stockholms stadsbibliotek
 • Petra Jonsson, Stadsbiblioteket i Gävle
 • Kristina Östelind, Tjörns bibliotek

Tidigare fanns även en grupp för medadata, där SKL hade representanter, men den avslutades vid halvårsskiftet 2018.

Informationsansvarig

 • Maria Jacobsson
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot