Publicerad: 20 juni 2017

Kungliga bibliotekets nationella forum

Kungliga biblioteket, KB, ska i sin roll som biblioteksmyndighet ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Därför har KB skapat ett forum för nationell bibliotekssamverkan.

Forumet ersätter den gamla så kallade inflytandestrukturen. Forumet består av ett antal grupper med ansvar för olika aktuella områden. 

SKL är en av de organisationer som utser ledamöter i forumet, efter ett nomineringsförfarande. För tillfället utser SKL ledamöter till tre olika arbetsgrupper: statistik, metadata och nationell biblioteksstrategi. Nomineringar till dessa uppdrag skedde hösten 2015. Mandatperioden för ledamöterna är normalt tre år.

Nya ledamöter till Libris utvecklingsråd

Under hösten 2017 kommer tre ledamöter till Libris utvecklingsråd att utses.

Nomineringsförfarande (PDF, nytt fönster)

SKL:s ledamöter i gruppen för statistik är:

 • Monica Åkerblom Nordsten, Falu stadsbibliotek
 • Christian Forsell, Helsingborgs stadsbibliotek
 • Jill Danielsson, Stadsbiblioteket Göteborg

SKL:s ledamöter i gruppen för metadata är:

 • Karl Tännerus, Uppsala bibliotek
 • Krister Andreasson, Mölndals bibliotek
 • Astrid Wolff Feychting, Umeå stadsbibliotek
 • Vakant

SKL:s ledamöter i gruppen för nationell biblioteksstrategi är:

 • Anja Dahlstedt, Bibliotek Botkyrka (folkbibliotek)
 • Ann Edvik, Barn- och skolförvaltning i Lunds kommun (skolbibliotek)
 • Maria Ehrenberg, Regionbiblioteket Halland (regional biblioteksverksamhet)
 • Kristina Smedeby, Sjukhusbiblioteken i Sörmland (sjukhusbibliotek)
 • Maria Jacobsson, expert SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot