Publicerad: 12 november 2017

Kungliga bibliotekets nationella forum

Kungliga biblioteket, KB, ska i sin roll som biblioteksmyndighet ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Därför har KB skapat ett forum för nationell bibliotekssamverkan.

Forumet ersätter den gamla så kallade inflytandestrukturen. Forumet består av ett antal grupper med ansvar för olika aktuella områden. 

SKL är en av de organisationer som utser ledamöter i forumet, efter ett nomineringsförfarande. För tillfället utser SKL ledamöter till fyra olika arbetsgrupper: statistik, metadata, nationell biblioteksstrategi och Libris utvecklingsråd. Nominering till de tre första grupperna skedde hösten 2015 och till den sista gruppen hösten 2017. Mandatperioden för ledamöterna är normalt tre år.

SKL:s ledamöter i gruppen för statistik

 • Monica Åkerblom Nordsten, Falu stadsbibliotek
 • Christian Forsell, Helsingborgs stadsbibliotek
 • Jill Danielsson, Stadsbiblioteket Göteborg

SKL:s ledamöter i gruppen för metadata

 • Karl Tännerus, Uppsala bibliotek
 • Krister Andreasson, Mölndals bibliotek
 • Astrid Wolff Feychting, Umeå stadsbibliotek
 • Anna Lindqvist, Stockholms stadsbibliotek

SKL:s ledamöter i gruppen för nationell biblioteksstrategi

 • Anja Dahlstedt, Bibliotek Botkyrka (folkbibliotek)
 • Ann Edvik, Barn- och skolförvaltning i Lunds kommun (skolbibliotek)
 • Maria Ehrenberg, Regionbiblioteket Halland (regional biblioteksverksamhet)
 • Kristina Smedeby, Sjukhusbiblioteken i Sörmland (sjukhusbibliotek)
 • Maria Jacobsson, expert SKL

SKL:s ledamöter i Libris utvecklingsråd

 • Lena Axelsson, Linköpings stadsbibliotek
 • Petra Jonsson, Stadsbiblioteket i Gävle
 • Kristina Östelind, Tjörns bibliotek

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot