Publicerad: 16 mars 2018

Så vill SKL förändra kultur- och fritidsområdet

Under en lång period har statens anslag till regional kultur inte mot­svarat kostnadsökningarna. En av de viktigaste faktorerna för att vässa kul­turen är därför att staten bär sin del av regional kulturverksamhet och att dialogen mellan den statliga och regionala nivån utvecklas.

Dessutom behöver kultur- och fritidsarbetet vässas genom att:

Öka tillgängligheten för alla

En utmaning för kultur- och musikskolorna är att öka tillgängligheten och ge alla barn, oavsett bakgrund, avstånd eller socioekonomiska förutsättningar samma möjlighet att delta i verksamheterna. Idag är två av tre elever i kul­turskolan flickor. Det är också viktigt att kommunernas idrotts- och fritids­verksamhet erbjuder anläggningar och utbud utifrån lokala behov, med lika tillgång för alla.

Öka kompetensen

En viktig fråga är hur vi löser de kompetensbehov som verksamheterna står inför. Staten behöver ta ett större ansvar för utbildningen av de yrkesverk­samma inom kultursektorn som särskilt riktar sig till barn och unga.

Utnyttja digitaliseringen

SKL:s arbete med e-böcker

Digital delaktighet i biblioteken

E-böcker ska till exempel vara en självklarhet på folkbiblioteken. För att göra det möjligt, utan att förlagens styckeförsäljning ska påverkas, undersöks just nu möjligheten att upphandla utlåning av e-böcker via ett ramavtal.

Det pågår också ett arbete för att utveckla ett digitaliserat boknings- och bidragssystem inom kultur- och fritidsområdet i kommunerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot