Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Omfattning fritidsverksamhet

  • I landets kommuner finns totalt cirka 7 000 anläggningar för idrott och fritid.
  • Under de senaste 25 åren har det totala antalet anläggningar for idrott och fritid varit relativt konstant.
  • Det finns cirka xxx kommunala idrottshallar, i snitt xx per kommun.
  • Det finns cirka xxx kommunala fotbollsplaner.
  • Det finns cirka xxx kommunala simhallar och xx
  • Det finns cirka xxx fritids- och ungdomsgårdar. Antalet fritidsgårdar och ungdomsgårdar minskar.
  • Något om antal större arenaanläggningar i kommunal regi?

Statistik från när?

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot