Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Antal anställda inom kultur- och fritidsområdet

  • 22 900 personer i kommuner
  • 800 personer i landsting och regioner.

Statistik från 2016.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot