Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Budget

  • Drygt 28 miljarder kronor (12 respektive 16 miljarder) för kultur- och fritidsverksamhet i kommuner (år 2016).
  • Knappt fem miljarder kronor för landstingens kulturarbete (år 2015).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot