Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Kundnöjdhet och resultat

  • Kommuners och landstings kultur- och fritidsarbete får betyget 68.2 av 100 möjliga i Svenskt Kvalitetsindex mätning 2016. Det är visserligen en minskning från året innan, då betyget var 73.3, men sett över tid har nöjdheten med kultur- och fritidsarbetet ökat märkbart hos medborgarna. (länk till SKI)
  • 96 procent av eleverna i kulturskolan är nöjda
  • 93 procent av barn och föräldrar i upplever att barnen lär sig och utvecklas i kulturskolan och 87 procent upplever att det finns ett stort mått av medbestämmande.

Källa: SKL:s enkät (länk till enkäten).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot