Publicerad: 9 februari 2018

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna

SKL ser över tillämpningsanvisningar och gör administrativa förenklingar av systemet gällande mobilitetsstöd – tidigare interkommunal ersättning – till folkhögskolorna. Arbetet ska vara klart under våren 2018.

SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för landsting och regioner för utbildningar vid folkhögskolor, kallad interkommunal ersättning. Ersättningen betalas av den studerandes hemlandsting/region då en studerande väljer att gå en utbildning på folkhögskola i ett annat landsting/region. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock förekommit bland annat när det gäller ersättningsnivån och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa rekommendationen.

"Interkommunal ersättning" blir "mobilitetsstöd"

En översyn av modellen med interkommunal ersättning har därför gjorts. Det resulterade i att SKL i nuläget inte ser något skäl till att förändra modellen med en rekommendation. Däremot byter man namn från interkommunal ersättning till mobilitetsstöd från och med 2018. Dessutom ser man över tillämpningsanvisningarna och gör administrativa förenklingar av systemet. Tillämpningsanvisningarna ska vara klara under våren 2018.

SKL ser dock detta som en övergångslösning och kommer undersöka vidare om det är möjligt att ta fram en annan hållbar ersättningsmodell mellan SKL, landstingen/regionerna och folkhögskolorna gällande mobilitetsstöd till folkhögskolorna.

Meddelande från styrelsen nr 16/2017 Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2018 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot