Publicerad: 11 oktober 2018

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna

SKL har sett över tillämpningsanvisningarna för mobilitetsstöd – tidigare interkommunal ersättning – till folkhögskolorna.

SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för landsting och regioner för utbildningar vid folkhögskolor, kallad mobilitetsstöd (tidigare interkommunal ersättning).

Ersättningen betalas av den studerandes hemlandsting/region då en studerande väljer att gå en utbildning på folkhögskola i ett annat landsting/region. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock förekommit bland annat när det gäller ersättningsnivån och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa rekommendationen.

Nya tillämpningsanvisningar

För att underlätta och förenkla så mycket som möjligt förhåller sig de nya tillämpningsanvisningarna för mobilitetsstödet i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det finns dock några undantag och de gäller kurstid och folkbokföringsadress:

  • Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är 15 veckor eller längre.
  • Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen, oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen är på 75 %)
  • Mobilitetsstödet beräknas utifrån deltagarnas folkbokföringsadress den dagen kursen startar

Enligt de nya tillämpningsanvisningarna får folkhögskolorna även ersättning för distansstudier.

Rekommendation för 2019 inklusive de nya tillämpningsanvisningarna

De två senaste åren har antalet folkhögskoleplatser ökat med totalt 8 000 platser. Det har inneburit stora ökningar av kostnaderna för landsting och regioner. I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendation som har tagits fram ingår från och med 2019 även ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta föreslås rekommendationen för 2019 ligga kvar på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kronor per deltagarvecka.

De två senaste åren har antalet folkhögskoleplatser ökat med totalt 8 000 platser. Det har inneburit stora ökningar av kostnaderna för landsting och regioner. I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendation som har tagits fram ingår från och med 2019 även ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta föreslås rekommendationen för 2019 ligga kvar på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kronor per deltagarvecka.

Meddelande från styrelsen nr 8/2018 Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot