Publicerad: 8 september 2017

Fråga och svar

Är museilagen en ny lag?

Ja, detta är första gången man lagstiftar om museiverksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot