Publicerad: 8 september 2017

Fråga och svar

För vilka gäller lagen?

Lagen gäller för museer i det allmänna museiväsendet, alltså museer som drivs av det allmänna, det vill säga stat, landsting, region och kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot