Publicerad: 8 september 2017

Fråga och svar

För vilka gäller lagen?

Lagen gäller för museer i det allmänna museiväsendet, alltså museer som drivs av det allmänna, det vill säga stat, landsting, region och kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot