Publicerad: 8 september 2017

Fråga och svar

Hur påverkas kommuner, landsting och regioner?

Lagen innehåller en särskild bestämmelse om museernas självständiga ställning i relation till den politiska beslutsnivån.

Det kan finnas anledning för huvudmännen att se över organisationen för att skydda museernas bestämmande över verksamhetens innehåll.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot