Publicerad: 11 oktober 2018

Fråga och svar

Påverkas museernas roll?

Museerna ska bidra till samhällets utveckling med kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Man ska bidra till kunskapsuppbyggnad bland annat genom att ha hög kompetens inom sina ämnesområden och att utställningarna ska utgå från sakkunskap, men hur det framställs bestäms av respektive museum.

Museerna ska också vara tillgängliga för alla och den publika verksamheten anpassad till användarnas olika förutsättningar.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot