Publicerad: 8 september 2017

Fråga och svar

Vad påverkas inte?

Det är fortfarande museernas huvudmän, det vill säga staten, landsting (regioner) och kommuner som bestämmer institutionernas grundläggande uppdrag, alltså vilket ämnesområde museet ska verka inom samt hur den ekonomiska, organisatoriska och administrativa förvaltningen ska skötas.

Museer som drivs av kommuner och landsting är även fortsatt en helt frivillig verksamhet för den enskilde huvudmannen.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot