Publicerad: 8 september 2017

Fråga och svar

Varför behövs en lag?

Syftet med lagen är göra museerna självständiga och tydliggöra vem som bestämmer museiverksamhetens innehåll. Till exempel så ska politiker inte påverka museernas utställningsverksamhet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot