Publicerad: 11 oktober 2018

Träffpunkt idrott 2018

Under tre dagar träffades Nordens ledande leverantörer, politiker, tjänstemän, påverkare och innovatörer inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. På över 60 seminarier diskuterades aktuella ämnen inom idrott och hälsa.

Träffpunkt idrott

Den 5–8 mars anordnades Träffpunkt idrott på Svenska mässan i Göteborg. Vi träffade några av de över 100 talarna och frågade hur vi kan göra våra idrottsplatser mer jämställda och attraktiva för alla och hur vi kan hantera konstgräs på ett miljömässigt sätt.

Konstgräs ur ett miljöperspektiv

Användandet av konstgräs för nya planer är en stor och allvarlig miljöfråga. Andrea Hjärne Dalhammar, arbetar som stadsjurist i Malmö stad och manar till försiktighet och eftertänksamhet när det gäller att anlägga nya planer. Hur hanterar vi befintliga konstgräsanläggningar och hur planerar vi för nya? Vilka juridiska aspekter gäller?

Fler röster om konstgräs och miljö

Att hantera konstgräs miljömässigt

Nils-Olof Zethrin, idrottsexpert på SKL, berättar om SKL:s arbete med miljö och konstgräs. Han menar också att konstgräsplaner inte bara är en fråga för fritidsförvaltningen utan uppmanar kommuner att också involvera miljöförvaltningen på ett tidigt stadium.

Att hantera konstgräs miljömässigt, Youtube

Den omtalade idrottsplatsen som lockar alla

Alby Folkhälsopark i Botkyrka hålls ofta fram som ett föredöme när det pratas om jämställda idrottsplatser. Kommunen involverade tjejer och kvinnor, tog ett steg tillbaka och släppte på kontrollen vad gäller utformningen. Det ledde till en mix av kultur, idrott och rekreation. 

Fler röster om jämställda idrottsplatser

Att utveckla en idrottsyta

Karin Book, lektor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet uppmanar kommuner till samverkan över förvaltningsgränser för att nå ett lyckat resultat.

Att utveckla en idrottsyta, Youtube

Equalizer – att locka fler tjejer till idrottsplatser

Karin Book, lektor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet berättar om Equalizer som syftar till att göra befintliga idrottsplatser mer inkluderande och jämställda.

Equalizer – att locka fler tjejer till idrottsplatser

Så blir anläggningar mer attraktiva för flickor

Sidsel Hye-Knudsen, konsulent på Lokal- och anläggningsfonden i Danmark, berättar om hur man gör anläggningar mer välkomnande och sänker trösklarna för att besöka dem.

Handfasta tankar om hur anläggningar kan bli mer attraktiva för flickor, Youtube

Luckra upp gränserna och nå högre inkludering

Karin Book, lektor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, pekar på att befintliga idrottsanläggningar ofta kännetecknas av gränser – antingen är besökaren på planen eller utanför planen. Hon menar att fler skulle våga ta steget och delta i fysisk aktivitet om gränserna suddades ut.

Luckra upp gränserna och nå högre inkludering, Youtube

Lär av Botkyrka och uppnå folkhälsomål

Nils-Olof Zethrin, idrottsexpert på SKL, anser inte att det är svårt att få fram jämställda idrottsplatser om man arbetar med den befintliga miljön och för en dialog med både medborgare och idrottsföreningar.

Alla undersökningar som gjorts om Alby folkhälsopark i Botkyrka kommun tyder på att anläggningen nyttjas jämställt, att fler flickor än tidigare idrottar och att viktiga folkhälsomål på så sätt uppnåtts.

Lär av Botkyra och uppnå folkhälsomål, Youtube

Hur når vi grupper som vanligtvis inte rör sig?

Karin Thomasson, SKL:s fjärde vice ordförande, menar att det är många olika aktörers ansvar att få fler att röra på sig.

Hur når vi grupper som vanligtvis inte rör sig? Youtube

"Kommunens idrottsanläggningar måste vara inkluderande och till för alla", Youtube

SKL:s arbete med idrottsplatser

SKL arbetar aktivt för att utveckla idrottsplatser. Marie-Louise Rönnmark, ordförande i SKL:s Kultur- och fritidsberedning, berättar om fyra viktiga områden.

  1. Upphandling om att digitalisera föreningsbidrag och bokning av lokaltider.
  2. Upphandling av konstgräs
  3. Fond för idrottsanläggningar
  4. Idrott och kultur – kittet i samhället.

Marie-Louise Rönnmark om SKL:s arbete med idrottsplatser, Youtube

Informationsansvarig

  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot