Publicerad: 11 oktober 2018

Kultur- och musikskolor

Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur. Varje år erbjuds mer än 500 000 elevplatser i samband med kulturskolornas aktiviteter vilket gör kulturskolorna till en betydelsefull del av barns- och ungas kulturutövande.

SKL har tagit fram en film om kulturskolan. Filmen berättar vad skolorna kan innehålla, hur de utvecklas och varför verksamheten är så viktig för barn och unga.

Film om kulturskolan

Utvecklar barn och unga

Kultur- och musikskolorna är en frivillig kommunal verksamhet som finns representerad i nästan samtliga av Sveriges 290 kommuner. Under 2016 uppgick kommunernas kostnader till 2,7 miljarder för barns- och ungas möjligheter att utöva och ta del av kultur i kulturskolans regi.

Kultur- och musikskolorna bidrar till att lägga grunden för ett kulturellt skapande hos barn och unga. Detta utvecklar individen både socialt och emotionellt, erbjuder en meningsfull sysselsättning samt bygger framtida kulturproducenter och konsumenter.

SKL:s roll

SKL har i uppdrag att verka för att kommunernas kultur- och musikskolor ges förutsättningar att säkra alla barns rätt till kultur. Det gör vi genom att stödja kommunerna i frågor som rör verksamheterna. SKL tar fram rapporter, bearbetar statistik samt initierar utvecklings- och förnyelsearbeten, exempelvis Mer för fler.

Regeringen presenterade nyligen förslag till nationell strategi för statens insatser för den kommunala kultur- och musikskolan. SKL arbetar för att tydliggöra hur de statliga insatserna bör utformas för att stödja den fortsatta utvecklingen av kultur- och musikskolornas verksamhet utifrån medlemmarnas mål och utmaningar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot