Publicerad: 21 april 2017

Kultur- och musikskolor

Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur. Varje år deltar mer än 430 000 barn i kulturskolornas aktiviteter vilket gör kulturskolorna till en betydelsefull del av barns- och ungas kulturutövande.

SKL har tagit fram en film om kulturskolan. Filmen berättar vad skolorna kan innehålla, hur de utvecklas och varför verksamheten är så viktig för barn och unga.

Film om kulturskolan

Utvecklar barn och unga

Kultur- och musikskolorna är en frivillig kommunal verksamhet som finns representerad i nästan samtliga av Sveriges 290 kommuner. Under 2014 satsade kommunerna närmare 2,5 miljarder på barns- och ungas möjligheter att utöva och ta del av kultur i kulturskolans regi.

Kultur- och musikskolorna bidrar till att lägga grunden för ett kulturellt skapande hos barn och unga. Detta utvecklar individen både socialt och emotionellt, erbjuder en meningsfull sysselsättning samt bygger framtida kulturproducenter och konsumenter.

SKL: s roll

SKL har i uppdrag att verka för att kommunernas kultur- och musikskolor ges förutsättningar att säkra alla barns rätt till kultur.

Under 2015 tillsattes en statlig utredning med syfte att ta fram förslag till nationell strategi för den kommunala kultur- och musikskolan. SKL arbetar för att tydliggöra hur det statliga engagemanget bör utformas för att stödja den fortsatta utvecklingen av kultur- och musikskolornas verksamhet utifrån medlemmarnas mål och utmaningar.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot