Publicerad: 27 juni 2016

Deltagande i kultur- och musikskolorna

Allt fler barn deltar i kultur- och musikskolornas verksamheter. Under 2015 deltog 430 000 barn och unga i kultur- och musikskolornas verksamhet.

Inkluderas även elever som deltar i kulturskolornas olika projekt uppgår antalet till över en halv miljon barn. Årligen erbjuds 30 000 nya platser och antalet deltagande elever, elevplatser har i förhållande till befolkningsutvecklingen för den huvudsakliga målgruppen ökat markant under de senaste åren.

Elever och föräldrar nöjda med kulturskolan

Kommunernas kultur- och musikskolor är uppskattade av eleverna och deras föräldrar. Under hösten 2015 sammanställde SKL enkätstudier från 39 kommuner. Resultatet visar att 96 procent av eleverna som idag går i kulturskolan är nöjda.

Barn och föräldrar upplever att barnen lär sig och utvecklas (93 procent) och att det finns ett stort mått av medbestämmande (87 procent). Elever och föräldrar är nöjda med utbudet och tiden för undervisningen. De ser kulturskolan inte bara som en plats för inlärning utan också som en plats för social samvaro. Åtta av tio tycker att den avgift man betalar till kultur- och musikskolan är rimlig.

Diagram som visar hur nöjda elever och föräldrar är med kulturskolan

Klicka på bilden för att se en större bild.

Cirka 13 500 elever och föräldrar har deltagit i de kommunalt genomförda undersökningarna som SKL har sammanställt svaren från. Alla undersökningar har genomförts mellan 2011 och 2015, majoriteten under 2014 och 2015.

Rapporten Eleverna och kulturskolan (PDF, nytt fönster)

En utmaning är att skapa förutsättningar för fler barn och unga att delta

Även om kulturskolorna får goda betyg från eleverna visar statistiken att verksamheterna har svårt att nå vissa grupper och individer. Ett jämlikt och breddat deltagande utifrån alla barns rätt att ta del av och utöva kultur är en utmaning i kommunerna. Ex är flickor är överrepresenterade i kulturskolornas ämneskurserna. Två av tre barn som deltar är flickor.

Deltagandet påverkas av flera faktorer, till exempel av föräldrars utbildningsnivå, köer, avgifter och långa geografiska avstånd. Men olika faktorer påverkar olika mycket över landet. Det behövs mer analys om hur deltagandet kan bli mer jämlikt utifrån kommunernas varierande förutsättningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot