Publicerad: 11 oktober 2018

Mål och utmaningar kultur- och musikskolor

Ett övergripande mål för kultur- och musikskolorna är alla barns rätt att utöva och ta del av kultur. Utvecklingen visar att kulturskolorna stärker sin roll men att verksamheterna står inför flera tydliga utmaningar. I fokus står frågor som rör kompetensbehov och mångfald.

Pojke med förstoringsglas

SKL har sammanfattat de viktigaste målen och utmaningarna för musik- och kulturskolorna utifrån ett rådslag med drygt 80 verksamhetsansvariga i maj 2015. Följande sex övergripande mål formulerades för kultur- och musikskolorna under rådslaget.

  • Kulturell allemansrätt
  • Barns- och ungas personliga utveckling
  • Social brobyggare
  • Lokal utveckling
  • Kultur som medel för inlärning
  • Kvalitet genom bredd och spets.

För att utveckla kultur- och musikskolorna i önskad riktning krävs tydliga mål för verksamheten. År 2014 hade 64 procent av kommunerna uppföljningsbara mål för verksamheten. Uppföljningen sker i huvudsak inom den egna verksamheten. I cirka en tredjedel av kommunerna sker uppföljningen centralt.

Musik- och kulturskolornas mål och utmaningar (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot