Publicerad: 11 oktober 2018

Mer för fler – hur når vi fler inom kulturområdet?

Flera grupper tar inte del av kulturskolornas och bibliotekens utbud, trots att verksamheterna förväntas bidra till en meningsfull och bildande tillvaro för alla invånare. I höstas startade därför ”Mer för fler”, där nya lösningar för ett långsiktigt förnyelsearbete har testats.

Innovationsguidens sex steg mot förnyelse.

Kulturskolorna och biblioteken utgör de mest omfattande kommunala verksamheterna inom kulturområdet. Det gör att de spelar en mycket central roll i att säkerställa våra barns, ungas och vuxnas tillgång och möjlighet till kulturutövande.

Men verksamheterna når långt ifrån alla. Orsakerna varierar från kommun till kommun, men vissa grupper är tydligare än andra underrepresenterade i verksamheterna. Hur når vi fler och de som inte deltar? Hur skulle ett breddat utbud se ut? Hur kan en framtida uppsökande eller digitala lösningar se ut? Har vi rätt kompetens för framtida förväntningar? Hur kan mål och policyarbetet utvecklas?

Dessutom är många kulturskolor och bibliotek inne i en utvecklingsfas för att bredda utbudet vilket väcker frågor om vilka kompetenser, arbetssätt, kommunikationsvägar, styrning och policyer som kommer att krävas i framtiden.

Ett användardrivet arbetssätt

Varje kommun som deltar i Mer för fler kommer att arbeta med SKL:s Innovationsguiden som metod. Processen är uppbyggd utifrån tjänstedesign, som tar sin utgångspunkt i användarens upplevelse. Syftet är att utveckla tjänster som bättre motsvarar behoven hos dem vi vill nå.

Upplägg i korthet

Varje kommun jobbar över en period på cirka nio månader, vilket gör att verksamheterna kommer igång med sitt utvecklingsarbete och bygger upp kunskap och motivation i arbetsgruppen över tid.

Varje projektgrupp väljer ut, och arbetar också praktiskt med sin egna identifierade utmaning eller utvecklingsområde. Gruppen får – genom utbildnings-träffar, coaching och en digital verktygslåda – stöd och inspiration under hela processen för att på bästa sätt ta sig från ”ax till limpa”.

Vi arbetar utefter tesen att ”lära genom att göra” och modellen bygger därför mycket på interaktivitet och eget görande. Under utbildningsträffarna kombineras korta inspirerande teoripass, berättelser och exempel med kreativa övningar.

Mål

Målet är att varje kommun/projektgrupp efter avslutat utvecklingsprogram har:

  • Ökad kapacitet och kunskap att fortsätta driva nya innovations- och utvecklingsarbeten i den egna organisationen.
  • En eller flera konkreta lösningar att ta vidare som svarar mot er utmaning och användargruppens behov.

Ett övergripande mål är också att de erfarenheter och det lärande som sker hos deltagande kommuner sprids till fler kommuner och verksamheter.

Deltagande kommuner

I höst började 32 kommuner att – utifrån egna utmaningar – testa nya lösningar för ett långsiktigt förnyelsearbete inom kulturskolornas och bibliotekens verksamheter.

Start 1:

Arvidsjaur

Degerfors

Kungsbacka

Laholm

Landskrona

Norrköping

Sandviken

Tierp

Vaggeryd

Värmdö 

Start 2:

Borgholm

Gävle

Håbo

Karlstad

Kramfors

Lerum

Sollentuna

Sundsvall

Torsby

Tyresö

Östersund


 

Start 3:

Borlänge

Enköping

Eskilstuna

Hagfors

Kristianstad

Sjöbo

Trollhättan

Umeå

Vänersborg

Örebro

Österåker


 

Läs vidare:

Kontakt

Torgny Sandgren, Kulturskolerådet
070-671 79 46
generalsekreterare@kulturskoleradet.se

Jenny Poncin, Svensk biblioteksförening
073-088 41 00
jp@biblioteksforeningen.org

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Maria Jacobsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot