Publicerad: 23 november 2017

Förändringsbenägna kommuner påbörjade resan mot nya lösningar

Nu är Mer för fler igång – en satsning som ska locka fler och nya grupper till bibliotek och kulturskolor. Först ut var tio kommuner som fick öva på att sätta sina användare i centrum.

Den 25 oktober anlände representanter för tio kommuner – bland annat Tierp, Norrköping, Degerfors och Vaggeryd – för uppstarten av Mer för fler till Stockholm. Nu inleddes sökandet efter lösningar som tar sin utgångspunkt i användarnas upplevelse med Innovationsguiden som metodstöd.

Teambuilding och arbete med avgränsningar

Under Mer för fler kommer alla grupper träffas under tre heldagar. Efter information om själva processen, en genomgång av vad användardriven utveckling är generellt och Innovationsguiden mer specifikt så ägnades bland annat tid åt följande:

  • Avgränsning – det som i Innovationsguiden kallas för ”Ringa in". Till uppstartsmötet hade alla grupper enats om en specifik utmaning, en bred målbild, som under dagen både diskuterades också avgränsades ytterligare.

Innovationsguiden, steg 1: Ringa in

  • Varje grupp består av upp till sex personer och innehåller oftast representanter från både kulturskolor och bibliotek som normalt inte arbetar tillsammans. En del av dagen ägnades därför åt att diskutera de olika deltagarnas förväntningar på processen och att svetsa samman gruppen.
  • Grupperna fick slutligen en introduktion till nästa steg i Innovationsguiden, att undersöka, som bland annat handlar om att lära känna sina användare. Bland annat beskrevs metoder som observationer, användarresor och dagbok.

Innovationsguiden, steg 2: Undersöka

Nu väntar arbete på hemmaplan för de olika grupperna och även ett första möte med sin coach som kommer att ge stöd och inspiration under hela satsningen.

Nästa gemensamma träff är den 7 februari.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot