Publicerad: 28 mars 2018

Förändringsbenägna kommuner påbörjade resan mot nya lösningar

Nu är Mer för fler igång – en satsning som ska locka fler och nya grupper till bibliotek och kulturskolor. 32 kommuner övar på att sätta sina användare i centrum.

Under tre tillfällen har representanter från kommuner – från norr till söder -  träffats för uppstarten av Mer för fler. Nu inleddes sökandet efter lösningar som tar sin utgångspunkt i användarnas upplevelse med Innovationsguiden som metodstöd.

Teambuilding och arbete med avgränsningar

Under Mer för fler kommer alla grupper träffas under tre heldagar. Efter information om själva processen, en genomgång av vad användardriven utveckling är generellt och Innovationsguiden mer specifikt så ägnades bland annat tid åt följande:

  • Avgränsning – det som i Innovationsguiden kallas för ”Ringa in". Till uppstartsmötet hade alla grupper enats om en specifik utmaning, en bred målbild, som under dagen både diskuterades också avgränsades ytterligare.

Innovationsguiden, steg 1: Ringa in

  • Varje grupp består av upp till sex personer och innehåller oftast representanter från både kulturskolor och bibliotek som normalt inte arbetar tillsammans. En del av dagen ägnades därför åt att diskutera de olika deltagarnas förväntningar på processen och att svetsa samman gruppen.
  • Grupperna fick slutligen en introduktion till nästa steg i Innovationsguiden, att undersöka, som bland annat handlar om att lära känna sina användare. Bland annat beskrevs metoder som observationer, användarresor och dagbok.

Innovationsguiden, steg 2: Undersöka

Nu väntar arbete på hemmaplan för de olika grupperna och även ett första möte med sin coach som kommer att ge stöd och inspiration under hela satsningen.

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Maria Jacobsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot