Publicerad: 11 oktober 2018

Innovationsguidens sex steg mot förnyelse

SKL:s innovationsguide är ett metodstöd som hjälper kommuner, landsting och regioner att på egen hand arbeta med användardriven innovation och tjänsteutveckling i den egna verksamheten. Innovationsguiden riktar in sig på hur man faktiskt går till väga.

Användardriven innovation med Innovationsguiden

Innovationsguidens modell är uppdelad i sex steg som metodiskt tar utvecklingsprojektet från utmaning till förverkligande.

Första steget går ut på att förstå och ringa in en utmaning. Sedan undersöks användarnas behov och hur verksamhetens tjänst påverkar deras liv. Därefter analyseras och väljs de viktigaste insikterna ut.

Utifrån dessa insikter tar projektgruppen fram idéer som testas tillsammans med användaren för att på bästa sätt kunna förverkliga lösningen i verksamheten.

Informationsansvarig

  • Sara Tunheden
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot