Publicerad: 3 november 2016

Dokumentation: Kulturkonferens 2016 - Gör det möjligt

Ta del av dokumentation från årets kulturkonferens 17-18 oktober i Skövde. Centrala teman för årets konferens var inflytande, tillgänglighet och breddat deltagande i kulturlivet samt kulturens roll för etablering i samhället. 

Program (PDF, nytt fönster)

Dokumentation från dagen

Kulturområdet behöver utvecklas och utrymme behöver delas med fler aktörer. Vi fokuserade därför på hur förutsättningar och uppdrag kan utvecklas, hur kunskaper kan omsättas i verksamhet och tar del av redan gjorda erfarenheter – av både svårigheter och framgångar.

Värdar för konferensen var: Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kommun och Västra Götalandsregionen.

Mer om temat för konferensen

Många som lever i Sverige bär krig och förföljelse med sig. Många lever med osäkerhet och väntan. Polarisering och segregering skapar ytterligare utmaningar i samhället. Diskriminering hindrar personer att nå sin fulla potential och bidra till samhällsutvecklingen. Människors rätt till förkovran, insyn, samtal och möjligheter till påverkan tar avstamp i kulturen. Ett aktivt kulturliv, där invånare kan mötas, är ett fundament för demokratisk utveckling. 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot