Publicerad: 11 oktober 2018

Förslag till ny svensk konstnärspolitik

Den 28 mars presenterade den konstnärspolitiska utredningen sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23). Förslag till ny svensk konstnärspolitik vill göra kultursamverkansmodellen mer flexibel.

Utredningen har haft i uppdrag att

  • göra en översyn av statens insatser och villkor för professionellt verksamma konstnärer,
  • bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen samt
  • föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov.

Om förslagen

Betänkandet Konstnär- oavsett villkor?

Betänkandet innehåller en rad förslag, bland annat förändringar i bidragsförordningen gällande fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, den så kallade kultursamverkansmodellen. I förslaget föreslås att förordningen ska vara mindre detaljreglerande och ge utrymme för nya konstnärliga uttryck.

Förslaget till författningsförändring ligger i linje med det som SKL tidigare framfört om behov av ökad tillit mellan nivåerna, minskad statlig styrning, större utrymme för regionala prioriteringar samt fler möjligheter att ta in nya eller gränsöverskridande konstformer.

Finns risker med förslagen?

Förslaget kan dock innebär en risk att regionerna förväntas finansiera mer än det som kultursamverkansmodellen gällde från början – därför behöver man vara vaksam på att staten inte glider i sina förväntningar på vad som ska ingå.

Om staten i framtiden vill höja ambitionerna eller omfånget av modellen så behöver man ha en dialog med regionerna om det samt tillföra medel i tillräcklig utsträckning. Med tanke på den svaga statliga anslagsutvecklingen är detta en berättigad farhåga.

Utredningen innehåller även andra förslag som kan beröra kommuner, landsting och regioner och SKL kommer att återkomma längre fram, under remissperioden, med synpunkter över förslagen.

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot