Publicerad: 16 september 2016

Från två till sex överenskommelser om e-böcker

SKL har nått överenskommelser med ytterligare förlag om att främja invånarnas tillgång till e-böcker på folkbiblioteken.

Sedan tidigare har SKL nått överenskommelser med förlagen Natur & Kultur samt Modernista. Nu har överenskommelser ingåtts även med Bokförlaget ETC, Humlan förlag, Melker förlag och Virvelvind förlag. Det innebär att totalt sex förlag har anslutit sig till SKL:s prissättningsmodell för utlåning av e-böcker på folkbiblioteken.

Fakta om prissättningsmodellen

SKL har arbetat fram en prissättningsmodell för utlån av e-böcker vid folkbiblioteken. Modellen innebär att de förlag som ingår avtal med SKL tillgängliggör samtliga titlar, inklusive e-ljudböcker, direkt på utgivningsdagen. Den ökade tillgängligheten kompenseras av att priset per utlån kommer att variera med en titels ålder, istället för att som i tidigare modell vara detsamma. Överenskommelsen gäller till och med november 2015 kan användas av de folkbibliotek som önskar utan att de behöver teckna särskilda avtal.

E-böcker diskuteras på bokmässan

Utlån av e-böcker på biblioteken är en av flera frågor som kan diskuteras med SKL på bokmässan som äger rum i Göteborg 24-27 september.

SKL:s program på bokmässan

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot