Publicerad: 16 juni 2016

Kommunerna fortsätter att satsa på kulturskolan

Ny statistik från Kulturskolerådet visar på en fortsatt positiv utveckling av landets kulturskoleverksamhet. Den tydliga trenden visar på fortsatt ökade anslag från kommunerna samtidigt som avgifterna sjunker, från i genomsnitt 656 kr år 2014 till 644 kr år 2015.

Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor för kultur- och musikskolorna för 2016, men redan förra året ökade det kommunala anslagen med sammantaget 120 miljoner. Även utbudet av kurser fortsätter att breddas och antalet elevplatser ökar.

Gunilla Glasare, SKL

– Det är glädjande att se att kommunerna fortsätter att satsa på kultur till barn och unga. Det visar att kulturskolan är en angelägen verksamhet i kommunerna, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

I diskussioner om kulturskolans framtid och utmaningar är det viktigt att se till hela utbudet som erbjuds barn och unga i kommunen. Kommunerna väljer olika sätt att organisera sin barnkulturverksamhet utifrån förutsättningarna och vad som passar bäst i just den kommunen.

– Det innebär att verksamheter, exempelvis dans och bild, ibland ligger inom kulturskolan och ibland sker via ett studieförbund eller ligger i konstmuseet regi. Jämförelser mellan olika kommuners kulturskolor blir därför ofta felaktiga. Det är mycket mer relevant att se till hela det utbud som erbjuds barn och unga, säger Gunilla Glasare.

Läs mer i Kulturskolerådets rapport:

Kulturskolan i siffror, Kulturskolerådet (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot