Publicerad: 16 september 2015

Musik- och kulturskolornas mål och utmaningar, sammanställning från SKL:s rådslag

I maj 2015 arrangerade SKL ett rådslag för kultur- eller utbildningsnämndsordföranden samt kulturchefer för att diskutera kulturskolornas utmaningar och framtid. Syftet med dagen var att tydliggöra hur SKL ska arbeta med frågor som rör barns och ungas möjligheter att utöva kultur i pedagogisk verksamhet.

Musik- och kulturskolornas verksamhet är omfattande och prioriterad i Sveriges kommuner. Under 2014 deltog 400 000 barn i musik- och kulturskolornas aktiviteter och kommunerna satsade närmare 2,5 miljarder kronor på verksamheten. I denna sammanställning redovisas huvuddragen i de samtal kring mål och utmaningar som fördes under rådslaget, där cirka 80 deltagare från hela landet medverkade.

Kulturskolornas mål och utmaningar (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot