Publicerad: 21 juni 2017

Nominera kandidater till Kungliga Bibliotekets forum

SKL har möjlighet att utse ledamöter till Kungliga Bibliotekets forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling. Nu är det dags att nominera kandidater till Libris utvecklingsråd. Dessutom ska en uppkommen vakans i gruppen för metadata fyllas.

Nomineringsförfarande, Libris utvecklingsråd (PDF, nytt fönster)

Kungliga Biblioteket, KB, har skapat ett forum för nationell bibliotekssamverkan för att främja samverkan och utveckling inom området. Forumet består av ett antal grupper med ansvar för olika områden.

Nu söker SKL tre personer som ska ingå i Libris utvecklingsråd. Rådet fungerar som ett rådgivande stöd till KB i utvecklingsfrågor och strategiska vägval som kan lösas inom ramen för det nationella bibliotekssystemet Libris.

SKL önskar även förslag på kandidater som ska fylla en vakant plats i gruppen för metadata – en viktig del för den underliggande strukturen, oavsett vilken verksamhet inom bibliotekssektorn man utgår ifrån. Gruppens uppgift är att ge input till det praktiska arbete kring metadata som sker på KB, till exempel i frågor om samnyttjande, standarder och praxis för metadatahantering samt klassifikation och ämnesord.

Nominera senast den 25 augusti

Du som är förvaltningschef i kommun, landsting eller region har möjlighet att föreslå medarbetare till dessa poster.

De personer som föreslås att ingå i Libris utvecklingsråd måste arbeta på/vara knuten till ett bibliotek som är anslutet till Libris.

Skicka din nominering senast den 25 augusti till tina.wirgen@skl.se.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot