Publicerad: 11 oktober 2018

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte

Den 8–9 maj 2018 arrangerar SKL och Region Skåne ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond. Toppmötet är en del av Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018.

The Nordic Cultural Political Summit (information och anmälan)

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte syftar till att formulera lokala och regionala perspektiv i relation till det nordiska kulturpolitiska samarbetet. Det ger en möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap om hur kommuner, regioner och stat tillsammans kan stärka förutsättningar för kultur i de nordiska länderna och utveckla flernivåarbetet.

Mötet sätter fokus på kulturpolitiska utmaningar i dag och i framtiden. Det belyser även hur den lokala och regionala nivån kan bidra till att utveckla det nordiska samarbetet.

Målgruppen för toppmötet är lokala, regionala och nationella kulturpolitiker i Norden.

Kontakt

Ola Jacobsson, Region Skåne
ola.jacobson@skane.se

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot