Publicerad: 12 september 2017

Ny lag ska göra museer mer självständiga

En ny museilag (2017:563) trädde ikraft den 1 augusti 2017. SKL har tagit fram information om hur museer som drivs av kommuner, landsting eller regioner påverkas.

Frågor och svar om Museilag (2017:563)

Syftet med lagen är att göra museerna mer självständiga. Det kan dock finnas anledning för huvudmännen att se över organisationen för att skydda museernas bestämmande över verksamhetens innehåll.

Mer information om den nya lagen hittar du i vår samling av frågor och svar. Där kan du också skicka oss en egen fråga om du fortfarande undrar över något.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot