Publicerad: 1 juni 2016

Omfattande samverkan mellan skola och kulturskola

Samverkan mellan kommunernas kultur- och musikskolor och skolan (grund-, gymnasie-, sär- och förskola) är omfattande. Det visar SKL:s enkätundersökning bland landets kultur– och musikskolor. Resultaten har nu sammanfattats i en rapport.

För att öka kunskapen kring hur samverkan mellan kulturskola och skola fungerar genomförde SKL i november en enkätundersökning som besvarades av 213 kulturskolechefer.

Resultatet visar att 95 procent av kulturskolorna har en samverkan med någon skolform. Vad samverkan innefattar varierar och rör såväl lokaler, gemensam lärarkår som samverkan i undervisning. Vanligaste syftet med samverkan är att ge alla barn möjlighet att utöva kultur. Av resultatet framgår också vilka faktorer som upplevs främja respektive försvåra samverkan.

Rapporten ger en översiktlig bild av vilka typer av samverkan som förekommer och inom vilka skolformer, vad samverkan syftar till och vilka effekter samverkan upplevs ha.

Samverkan mellan skola och kulturskola (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot