Publicerad: 14 oktober 2019

Rapport om kultursamverkansmodellen

SKL har tagit fram en genomlysning av kultursamverkansmodellens struktur och processer.

Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas? Diskussionsunderlag

Syftet med genomlysningen är att ge tillgång till ett diskussionsunderlag som kan bidra till utveckling av kultursamverkansmodellen. Rapporten ska betraktas som ett diskussionsunderlag och kommer att fungera som ett stöd för SKL:s framtida arbete på det kulturpolitiska området.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot