Publicerad: 23 april 2019

Regionala idrottsfrågor

Den 3 juni bjuder SKL, Region Stockholm och Region Jönköping in till en dag med nätverkande och kunskapsutbyte om regionala idrottsfrågor. Konferensen hålls i Stockholm och riktar sig till tjänstepersoner i regioner eller regionala samarbetsorgan med ansvar för idrotts- och friluftsfrågor.

Anmälan och program

Under dagen vill vi diskutera och jämföra hur olika regionala prioriteringar och fördelningen av ekonomiska medel till idrotten ser ut. Tillsammans kan vi öka kunskapen om vad som får regionala stöd, varför stöd utdelas och vilka effekter som ska uppnås? Vi vill också utbyta erfarenheter om strategisk planering kring idrottsanläggningar och regional samverkan i anläggningsfrågor.

Informationsansvarig

  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot