Publicerad: 1 december 2015

SKL:s beredning för kultur och fritid i möte med kulturskoleutredningen

Kulturskolan är en betydelsefull verksamhet och kommunerna satsar årligen 2,5 miljarder på musik- och kulturskolorna. SKL:s beredning välkomnar en utredning men understryker samtidigt vikten av att verksamheten även fortsatt ska utgå från lokala prioriteringar.

I förra veckan träffade regeringens särskilda utredare för kulturskoleutredningen, Monica Lindgren och huvudsekreterare Ulrika Lindblad SKL:s beredning för kultur och fritid. Utredningen presenterade direktiven och den arbetsplan som utredningen kommer att arbeta utifrån. Bland annat inbjuds kommunala kulturskolechefer till tre samrådskonferenser under hösten 2015. Dessutom genomförs ytterligare ett samråd med ansvariga politiker och förvaltningschefer i kommunerna.

SKL:s beredning välkomnar att utredningen nu är tillsatt och betonade under mötet att musik- och kulturskolan är en betydelsefull och prioriterad verksamhet som kommunerna satsar 2,5 miljarder på årligen.

- Sveriges kommuner uppvisar en mångfald i sina verksamheter vid kulturskolorna och detta är en förutsättning för inkluderande verksamheter utifrån lokala behov och prioriteringar. Staten ska därför inte reglera verksamheterna via lagstiftning, framförde beredningens ordförande Marie-Louise Rönnmark. SKL har sedan tidigare lyft behoven av mer forskning om och uppföljning av barns och ungas kulturutövande samt behov av en säkrad kompetensförsörjning.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot