Publicerad: 16 september 2016

Statlig förstärkning av kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen förstärks med 30 miljoner kronor per år under 2017-2020. Syftet är att skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och ge fler tillgång till kultur.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 120 miljoner kronor tillförs kultursamverkansmodellen under 4 år.

Det är ett glädjande besked. SKL har under flera år har arbetat för en förstärkning av de statliga medlen till regional kulturverksamhet.

I SKL:s rapport "Kultur i hela landet" framkommer bland annat att regionerna under 2011-2014 tillförde 149 miljoner mer än staten till modellen och att den statliga anslagsutvecklingen påverkar kulturutbudets utveckling i landet.

Det är ännu oklart hur satsningen kommer att finansieras. SKL kommer att gå igenom budgetpropositionen i sin helhet när den har offentliggjorts.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot