Publicerad: 6 december 2017

Träffpunkt Idrott 5–7 mars 2018

Träffpunkt Idrott är Nordens ledande mötesplats för beslutsfattare, påverkare och innovatörer inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa.

Information om mässan, konferensprogram och anmälan, Träffpunkt Idrott

Välkommen till tre temadagar som ägnas åt anläggningar, aktiviteter och politik. 

Träffpunkt Idrott anordnas av SKL tillsammans med Svensk Mässan, Riksidrottsförbundet, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Centrum för Idrottsforskning. I år bidrar också den nybildade IAKS Nordic med ett antal programpunkter med internationell profil.

Målgruppen är politiker och tjänstemän inom områdena idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot