Publicerad: 6 april 2016

Regional kultur

Det är viktigt att alla har tillgång till ett brett och högkvalitativt kulturutbud oavsett var i landet du bor. Landsting och regioner gör stora satsningar för att ge kultur i hela landet.

Landsting och regioner är ansvariga för strategiska utvecklingsfrågor och huvudmän eller uppdragsgivare för regionala kulturinstitutioner. De är även parter i kultursamverkansmodellen och fördelar statliga medel i linje med de regionala kulturplanerna.

I den pågående regionaliseringen tar landstingen/regionerna ett ökat ansvar för och är drivande när det gäller att betrakta kultur som en utvecklingsfaktor i det regionala tillväxtarbetet.

Mötesplats på Facebook

SKL:s sida på Facebook ger information om vad som händer på området, bland annat aktuella rapporter och kurser och konferenser. Sidan vänder sig till tjänsteman och politiker inom biblioteks- och kultursfären, och den som är intresserad av regionala och lokala frågor.

SKL Kultur och fritid, Facebook

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot