Publicerad: 11 oktober 2018

Regional kultur

Det är viktigt att alla har tillgång till ett brett och högkvalitativt kulturutbud oavsett var i landet du bor. Landsting och regioner gör stora satsningar för att ge kultur i hela landet.

Landsting och regioner är ansvariga för strategiska utvecklingsfrågor och huvudmän eller uppdragsgivare för regionala kulturinstitutioner. De är även parter i kultursamverkansmodellen och fördelar statliga medel i linje med de regionala kulturplanerna.

I den pågående regionaliseringen tar landstingen/regionerna ett ökat ansvar för och är drivande när det gäller att betrakta kultur som en utvecklingsfaktor i det regionala tillväxtarbetet.

Nätverk

SKL driver ett nätverk för regionala kulturchefer som ses fyra gånger per år. Det är en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och en möjlighet att stärka professionella nätverk. Det är också en möjlighet för SKL att erbjuda möten mellan medlemmar och andra viktiga aktörer.

Kulturfrågor behandlas även återkommande på SKL:s nätverk Regional kontakt som samlar direktörer eller chefer med ansvar för regional utveckling.

Nätverk, regional utveckling 

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot