Publicerad: 11 oktober 2018

Kultursamverkansmodellen

Landsting och regioner är en del av kultursamverkansmodellen. Den ska ge utrymme för regionala variationer och prioriteringar samt en kulturpolitik närmare medborgarna.

Kultursamverkansmodellen bygger på en samverkan mellan stat, landsting/region, kommuner, civilsamhälle, yrkesverksamma konstnärer/kulturskapare med flera.

Modellen ska göra det möjligt för regionerna att göra egna prioriteringar och ge utrymme för regionala variationer. Alla Sveriges landsting och regioner, utom Stockholms läns landsting, är del av modellen.

Landsting och regioner tar i samverkan med kommuner fram en flerårig regional kulturplan. Samråd ska ske med civilsamhälle och kulturskapare. Kultursamverkansmodellen är central för att medlemmarna ska kunna verka för ett livskraftigt regionalt kulturutbud eftersom den reglerar det statliga stödet till regional kulturverksamhet.

Nationell dialog

Regeringen bjuder årligen in till en dialog om kultursamverkansmodellen med ledande politiker på regional nivå. Här finns möjlighet att lyfta frågor och ge synpunkter på frågor med bäring på regional kulturverksamhet. SKL medverkar vid dialogen och menar att den är avgörande för kultursamverkansmodellens struktur.

SKL verkar därför för en formalisering och utveckling av dialogen. Inför varje möte arrangerar SKL ett förmöte med tid för förberedelser och fördjupningar.

SKL arbetar för att kommuner, landsting och regioner har ett starkt inflytande över nationellt medfinansierade kulturmedel.

Publikationer

SKL har i sitt arbete med att bevaka kultursamverkansmodellens utveckling publicerat följande skrifter:

Kultur i hela landet

Under konstruktion – effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012

På väg mot ett starkare Kultursverige – samverkansmodellen 2010

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot