Publicerad: 6 april 2016

Kultursamverkansmodellen

Landsting och regioner är en del av kultursamverkansmodellen. Den ska ge utrymme för regionala variationer och prioriteringar samt en kulturpolitik närmare medborgarna.

Kultursamverkansmodellen bygger på en samverkan mellan stat, landsting/region, kommuner, civilsamhälle, yrkesverksamma konstnärer/kulturskapare med flera.

Modellen ska göra det möjligt för regionerna att göra egna prioriteringar och ge utrymme för regionala variationer. Alla Sveriges landsting och regioner, utom Stockholms läns landsting, är del av modellen.

Landsting och regioner tar i samverkan med kommuner fram en flerårig regional kulturplan. Samråd ska ske med civilsamhälle och kulturskapare. Kultursamverkansmodellen är central för att medlemmarna ska kunna verka för ett livskraftigt regionalt kulturutbud eftersom den reglerar det statliga stödet till regional kulturverksamhet.

SKL arbetar för att kommuner, landsting och regioner har ett starkt inflytande över nationellt medfinansierade kulturmedel.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot