Publicerad: 19 april 2018

Under konstruktion – effekter av kultursamverkansmodellen 2010–2012

Sveriges Kommuner och Landsting och det kulturpolitiska observatoriet SweCult har i denna forskningsantologi analyserat vilka effekter som redan 2012 gick att se av införandet av kultursamverkansmodellen.

Under konstruktion – effekter av kultursamverkansmodellen 2010–2012

Elva forskare har utifrån tre perspektiv – Roller, processer och dialoger, effekter och konsekvenser samt finansiering undersökt tillgängligt material från 2010–2012. Syftet med antologin var att skapa ett underlag för kommande diskussioner.

Skribenter

  • Tobias Harding och Calle Nathansson, redaktörer
  • Anne-Li Lindgren
  • Jenny Johannisson
  • Katja Lindqvist
  • Mats Brusman
  • Per Möller
  • Pernilla Luttropp
  • Peter Almerud
  • Roger Blomgren
  • Rolf Hugosson.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot