Publicerad: 11 oktober 2018

Under konstruktion – effekter av kultursamverkansmodellen 2010–2012

Sveriges Kommuner och Landsting och det kulturpolitiska observatoriet SweCult har i denna forskningsantologi analyserat vilka effekter som redan 2012 gick att se av införandet av kultursamverkansmodellen.

Under konstruktion – effekter av kultursamverkansmodellen 2010–2012

Elva forskare har utifrån tre perspektiv – Roller, processer och dialoger, effekter och konsekvenser samt finansiering undersökt tillgängligt material från 2010–2012. Syftet med antologin var att skapa ett underlag för kommande diskussioner.

Skribenter

 • Tobias Harding och Calle Nathansson, redaktörer
 • Anne-Li Lindgren
 • Jenny Johannisson
 • Katja Lindqvist
 • Mats Brusman
 • Per Möller
 • Pernilla Luttropp
 • Peter Almerud
 • Roger Blomgren
 • Rolf Hugosson.

Informationsansvarig

 • Louise Andersson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot