Publicerad: 6 april 2016

Nätverk för regionala kulturchefer

SKL:s nätverk för kultur- och fritidschefer träffas två gånger om året i Stockholm.

Nätverket erbjuder en plattform för att utbyta erfarenheter, få kunskap och stärka sitt professionella nätverk. Det är också en möjlighet för SKL att erbjuda möten mellan medlemmar och andra viktiga aktörer. Nätverket är också ett sätt för SKL att stämma av behov och önskemål hos medlemmarna.

Nästa möte i nätverket är 9-10 maj.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot