Publicerad: 27 oktober 2015

Anna Rex, Styrelseordförande CIA Jämtland/Härjedalen

Anna Rex, Styrelseordförande CIA Jämtland/Härjedalen

Det här med kultur är något som genomsyrar allt vi människor gör - vad vi äter, hur vi pratar med varandra, hur vi ser ut och hur vi agerar. Kultur som skapande form behövs för att våra hjärnor ska få leka, skapa och förstå sammanhang, på ett annat sätt än vi kan göra via statistik och nyhetsrapportering. Jag tror det är viktigt att kultur får vara den centrala del av människors liv som det faktiskt är - inte något som ligger "utanför" det vanliga livet, som det ibland kan uppfattas.

Kultur är inte bara svåra ryska författare och italienska operetter. Det är så fantastiskt mycket mer, och det är framför allt något som vi allihop bidrar till och upplever prick varje dag. I arbetet med föreningen Create Imagine Act vill vi hjälpa till att synliggöra alla designers, musiker, filmmakare, författare, konstnärer, fotografer, mathantverkare, vävare, sångare och alla andra som pysslar med kultur i regionen Jämtland/Härjedalen. Vi tror att det är viktigt för glesbygdens överlevnad - att alla kan leva och verka där de vill, och att kulturen får verka som en förenande faktor i kopplingen mellan urbana och det rurala.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot