Publicerad: 27 oktober 2015

Flavia Devonas , Project Manager, Härjedalens Kulturcentrum

Skylt från Härjedalens Kulturcentrum

Ett dynamiskt kulturliv är mer än bara en berikning av fritidsprogrammet. Det är också ett bildningsuppdrag, som möjliggör att också invånare i glesbygden upplever pulsen av nutida kulturella utvecklingar och kan delta i dessa. Ett dynamiskt kulturliv stärker rollen av periferin i den  nationella kontexten. Med ett kulturprogram som äger rum i och utanför Lillhärdal bidrar Härjedalens Kulturcentrum till attraktionen av regionen Härjedalen genom att marknadsföra densamma och ökar därmed livskraft, livsvärde samt lusten till bosättning i regionen.

Eftersom vi också visar upp kulturen av regionala minoriteter, sätter vi bildningsuppdraget i ett nytt perspektiv och bekräftar faktum att det offentliga är relevant för alla invånare oavsett etnisk, social, religiös och bildningsbakgrund. Möjligheten att delta aktivt i kulturlivet genom att uppleva olika kulturformer, samtal med artister, workshops och diskussioner, hjälper till att erkänna kreativa tankar tack vare involvering av konstnärer och att utveckla nya koncept och tankesätt för det allmänna välbefinnandet. Därmed är kultur och diskussionen om kultur ett viktigt bidrag för att bevara och vidareutveckla demokratiska värden.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot