Publicerad: 27 oktober 2017

Webbsändningar Kultur, fritid och folkbildning

SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom området kultur, fritid och folkbildning.

Under 2017 genomför SKL fyra webbsändningar där det presenteras nya rapporter och diskuteras aktuella frågor tillsammans med externa gäster från kommuner, regioner och myndigheter. Målgruppen för sändningarna är framförallt politiker och tjänstemän med ansvar för frågor inom kultur, fritid och folkbildning. Alla är välkomna att logga in via dator eller surfplatta. Det finns även möjlighet att chatta med oss under pågående möte.

Konstgräs, miljö och mikroplast, 26 oktober

Konstgräsplaner bidrar till mikroplastspridning. Kommunerna äger och driver majoriteten av anläggningarna. Många kommuner står i begrepp att bygga nytt men frågar sig nu om hur miljöaspekterna ska hanteras.

I denna sändning informerar SKL om förbundets arbete, vad processerna syftar till och på vilket sätt de bidrar till bättre beslutsunderlag för kommunerna.

Medverkande: Nils-Olof Zethrin, expert idrott och fritid, SKL, Karin Peedu, upphandlingsstrateg, SKL, Fredrik Bäck, miljöexpert, SKL, Magnus Jansson, idrottschef, Sollentuna kommun.

Digital delaktighet – en demokratisk rättighet, 25 september

Ta del av en färsk undersökning om folkbibliotekens insatser för att öka den digitala kompetensen. SKL och Digidelnätverket har samarbetat kring en enkätundersökning och djupintervjuer under våren 2017. Under seminariet lyfter vi fram bra exempel, pekar på möjligheter och utmaningar för att få fler digitalt delaktiga.

Tillämpning av läraravtalet i kulturskola, 28 april

Musik- och kulturskolornas verksamheter har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. Det ställer nya krav på exempelvis nya undervisningsformer, breddat utbud eller flexiblare arbetstider.

Under seminariet diskuterades läraravtalets möjligheter och begränsningar i relation till verksamhetens behov. Vi berörde frågor som rör anställning/anställningsformer, arbetstider, arbetsmiljö, övertid samt aktuella frågeställningar inom kulturskole- och folkhögskoleområdet.

Medverkande var Agnes Gradstock, förhandlare vid SKL, Jalle Lorensson, chef Malmö Kulturskola och Marie Wall Almquist, musiklärare och facklig representant för Lärarförbundet.

Anläggningar för kultur, idrott och fritid, 24 januari

I ett samtal om kulturens, idrottens och fritidens anläggningar lyfte vi frågor som; Hur ser möjligheterna ut för att uppleva kultur, idrotta eller bilda sig? 

SKL har undersökt bestånden av anläggningar och presenterade en ny rapport. Vilka har ökat i antal? Vilka har minskat i antal? Vem äger och vem driver anläggningarna?

Rapporten Anläggningar för kultur idrott och fritid 2014

Externa gäster var Pernilla Hellman förvaltningschef för Kultur och fritid, Botkyrka kommun samt Örjan Wikforss, arkitekt och forskare, Arkitekturanalys.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot