Publicerad: 12 december 2018

Digital delaktighet – en demokratisk rättighet

Under våren 2017 samarbetade SKL och Digidelnätverket kring en enkätundersökning om folkbibliotekens insatser för att öka den digitala kompetensen.

I denna sändning från den 25 september 2017 presenteras resultatet av undersökningen. Under seminariet lyftes flera goda exempel fram. Det pekades även på de möjligheter och utmaningar som finns för att få fler digitalt aktiva.

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot