Publicerad: 12 mars 2018

Tillämpning av läraravtalet i kulturskola

Musik- och kulturskolornas verksamheter har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar. I ett webbsänt seminarium diskuterades läraravtalets möjligheter och begränsningar i relation till verksamhetens behov. 

I sändningen från den 28 april 2017 berördes frågor som rör anställning/anställningsformer, arbetstider, arbetsmiljö, övertid samt aktuella frågeställningar inom kulturskole- och folkhögskoleområdet.

Medverkande

  • Agnes Gradstock, förhandlare vid SKL
  • Jalle Lorensson, chef Malmö Kulturskola
  • Marie Wall Almquist, musiklärare och facklig representant för Lärarförbundet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot